Ακαδημία Αθηνών

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών - Αγορά εξοπλισμού

Αγορά ιατρικού εξοπλισμού για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών.

H Aκαδημία Aθηνών ιδρύθηκε το 1926. Kύριος σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η προβολή των Θετικών Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Τεχνών. Επιπλέον, η Ακαδημία Αθηνών συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, εκδίδει ακαδημαϊκά έργα και απονέμει υποτροφίες, βραβεία και τιμητικές διακρίσεις.