Ακαδημία Αθηνών - 'Ιδρυμα Iατροβιολογικών Ερευνών - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ακαδημία Αθηνών

'Ιδρυμα Iατροβιολογικών Ερευνών - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού DNA sequencing (ανάλυσης αλληλουχιών DNA) και Αποθήκευσης Δεδομένων.

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) αποτελεί το πιο πρόσφατο απόκτημα στο χώρο των Βιοϊατρικών Επιστημών στην Ελλάδα. Το ΙΙΒΕΑΑ ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το 2004, περιλαμβάνει 7 Ερευνητικά Κέντρα που εξειδικεύονται σε διαφορετικές πτυχές της Ιατροβιολογικής Έρευνας