Ακαδημία Αιγίνης - After Image Productions

Πολιτιστικό φόρουμ

Eνίσχυση των εργασιών του δημόσιου διαπολιτιστικού φόρουμ «Light Image - Aκαδημία Aιγίνης».

Σκοπός του φόρουμ ήταν η διερεύνηση των ιστορικών, σύγχρονων και μελλοντικών ρόλων των οπτικών και οπτικοακουστικών μέσων, με έμφαση στην παρουσίαση έργων τέχνης, στον επιστημονικό διάλογο και στην  ανταλλαγή ιδεών, σε διεθνές επίπεδο, σχετικά με την ανάπτυξη, τη μορφή και τη λειτουργία των μέσων αυτών.