Αιγινήτειο Νοσοκομείο - Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Η δωρεά στηρίζει την Α’ Ψυχιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική (Αιγινήτειο Νοσοκομείο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας ‘ΑΡΓΩ’  για την παροχή ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης  σε συνέχεια της πανδημίας.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.