Αδελφότητα Κυριών «Ο Καλός Σαμαρείτης»

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Eνίσχυση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων. H Αδελφότητα ιδρύθηκε το 1904 και βοηθά απόρους, αρρώστους, ορφανά παιδιά και ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους.