9ο 12/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο 'Ανω Λιοσίων

Αγορά εξοπλισμού

Ενίσχυση με σκοπό την αγορά τεσσάρων ηλεκτρονικών υπολογιστών γραφείου και ενός φορητού υπολογιστή.