7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου - «Νέα Φώκαια»

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση με σκοπό τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης του 7ου Γυμνάσιου Χαϊδαρίου - «Νέα Φώκαια».