7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ρομποτικής.

Το 7ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων ιδρύθηκε το 1988. Φιλοξενεί 172 μαθητές και απασχολεί 27 εκπαιδευτικούς.