7ο Γενικό Λύκειο Πειραιά

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, για το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.  

Το σχολείο φιλοξενεί 260 μαθητές σε μία σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή της Αθήνας.