7ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά

Αγορά Εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού που αφορά συνολικά έξι εργαστήρια: Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικών, Μηχανολογικών Κατασκευών, Οχημάτων, Ψύξης και Κλιματισμού, Πληροφορικής.

Το 7ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά στηρίζει το έργο δύο σχολών επαγγελματικής κατάρτισης [1ο ΕΠΑΛ Περάματος (επαγγελματικό Λύκειο) και ΕΠΑ.Σ Περάματος (Επαγγελματική Σχολή)].