7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής. 

Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας ιδρύθηκε το 2001. Έχει 125 μαθητές και απασχολεί 15 εκπαιδευτικούς.