6/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα

Αγορά εξοπλισμού

Χρηματοδότηση με σκοπό την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού για άτομα με σοβαρές κινητικές δυσκολίες. 


Στο 6/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για Παιδιά με Κινητικά Προβλήματα φοιτούν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με κινητικά προβλήματα, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν και άλλα συμπτώματα, όπως έλλειμμα λόγου, νοητική υστέρηση, οπτικά και ακουστικά ελλείμματα.