6/θ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Παρακαλάμου

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1930 στον Παρακάλαμο, και εξυπηρετεί 53 μαθητές από την ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου.