6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ρομποτικής για τα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ. 

Το 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΛΑΡΙΣΑΣ ιδρύθηκε το 1984 και παρέχει Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε 195 μαθητές ηλικίας 16-55 ετών.