6ο Εργαστηριακό Κέντρο Κορυδαλλού

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το εργαστήριο νοσηλευτικής.