6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της υλοποίησης ενός εργαστηρίου υπολογιστών και την αγορά εκπαιδευτικού υλικού.

Το σχολείο, που ιδρύθηκε το 2002, φιλοξενεί στο σύνολό του 125 παιδιά Ρομά.