63ο Γυμνάσιο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού.

Το γυμνάσιο ιδρύθηκε το 1979. Βρίσκεται στο Βοτανικό και εξυπηρετεί 200 μαθητές.