5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας ιδρύθηκε το 1974. Σε αυτό φοιτούν 195 μαθητές και απασχολούνται 29 εκπαιδευτικοί, ετησίως.