5ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

5ο Ενιαίο Λύκειο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού
Ενίσχυση με σκοπό την αγορά εξοπλισμού, συγκεκριμένα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός εκτυπωτικού και φωτοτυπικού μηχανήματος, καθώς και ενός φυλακίου.

Το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών είναι σχολείο αρρένων και έχει 70 μαθητές.