5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου

Εκπαιδευτικό υλικό
Εργασίες βελτιώσεως του κήπου και αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.