52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

52ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την επέκταση και τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και την προσθήκη εξοπλισμού πληροφορικής.

Το δημόσιο δημοτικό σχολείο ιδρύθηκε το 1982, και εκπαιδεύει 310 παιδιά από τις γειτονικές περιοχές.