50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών παρέχει πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές ηλικίας 6-12 ετών. Έχει 210 μαθητές και απασχολεί 18 εκπαιδευτικούς.