4ο Nηπιαγωγείο Παλλήνης - Εκπαιδευτικό υλικό - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

4ο Nηπιαγωγείο Παλλήνης

Εκπαιδευτικό υλικό
Ενίσχυση με σκοπό την αγορά εκπαιδευτικού  υλικού και παιχνιδιών για το Τμήμα Ένταξης.