4ο Γυμνάσιο Πολίχνης

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το 4ο Γυμνάσιο Πολίχνης ιδρύθηκε το 1984 και φιλοξενεί 350 μαθητές, ενώ απασχολεί 33 εκπαιδευτικούς.