4ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού, για τη βιβλιοθήκη του σχολείου. 

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2000, έχει 284 μαθητές και απασχολεί 28 εκπαιδευτικούς.