4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών ιδρύθηκε το 2006. Κάθε χρόνο, φοιτούν σε αυτό 170 μαθητές και απασχολούνται 20 εκπαιδευτικοί.