401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη ενός σημαντικού έργου αντικατάστασης εξοπλισμού & εργασιών ανακαίνισης.

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Ελλάδας, με προσωπικό 1.000 ατόμων και δυναμικότητα 550 κλινών.