3ο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας.

To σχολείο, που ιδρύθηκε το 1980 έχει 137 εγγεγραμένους μαθητές και 12 δασκάλους. Προσφέρει ένα μεγάλο εύρως δραστηριοτήτων όπως είναι η ρομποτική, η λέσχη σκακιού και τα μαθήματα μαγειρικής. Πρόκειται για ένα πολύ ενεργό σχολείο που εφαρμόζει καινοτόμα τεχνολογικά προγράμματα καθώς και εξωσχολικές δραστηριότητες.