2/Θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ομηρικού

Εκπαιδευτικό υλικό
Αγορά εκπαιδευτικού υλικού. Το 2/Θέσιο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ομηρικού βρίσκεται κοντά στα  ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007 το σχολείο είχε 18 μαθητές. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο γλώσσες και το σχολείο ακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα KE.Σ.Π.E.M. (Κέντρο Στήριξης Προγράμματος Eκπαίδευσης Mουσουλμανοπαίδων).