2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου «Ιλισσιάδειον»

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού, για το εργαστήριο τεχνολογίας του σχολείου. 

Το 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου «Ιλισσιάδειον» ιδρύθηκε το 1979, και έχει 224 μαθητές.