2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για το εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου. 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ιδρύθηκε το 1940 και σήμερα έχει περίπου 170 μαθητές και απασχολεί 26 εκπαιδευτικούς.