2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής. 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας ιδρύθηκε το 1930, και φοτούν 240 μαθητές.