27ο Γενικό Λύκειο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά διαδραστικών πινάκων (Smart Boards) για το σχολείο.

Το Λύκειο βρίσκεται στην Ακαδημία Πλάτωνος, μία ιστορική περιοχή. Σε αυτήν την περιοχή ιδρύθηκε και λειτούργησε η Ακαδημία του Πλάτωνα.