1/Θ Νηπιαγωγείο Άβαντα - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

1/Θ Νηπιαγωγείο Άβαντα

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη της ανακαίνισης της βιβλιοθήκης του σχολείου.