1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη αγοράς 3 ρομποτικών συστημάτων, μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Robotics Club (Κλαμπ Ρομποτικής) και να εμπλουτιστεί το μάθημα της πληροφορικής.

Το 1ο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Μαράσλειο, λειτουργεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα στο κέντρο της Αθήνας.