1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών - Γεννάδειο

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για τη δημιουργία μίας βιβλιοθήκης για το σχολείο, καθώς και για την αναβάθμιση του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Το σχολείο ιδρύθηκε στο νησί της Αίγινας το 1829, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1834, όταν η πόλη έγινε πρωτεύουσα της χώρας. Επί του παρόντος, διαθέτει 235 εγγεγραμμένους μαθητές οι οποίοι φοιτούν στο σχολείο έπειτα από την επιτυχία τους σε ειδική γραπτή εξέταση. Οι μαθητές προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.