1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά 2 διαδραστικών πινάκων (Smart Boards) και 3 ηλεκτρονικών υπολογιστών για το εργαστήριο Η/Υ, τη βιβλιοθήκη και τις τάξεις του σχολείου. 

Το σχολείο, το οποίο βρίσκεται στη Λαμία, απασχολεί 24 εκπαιδευτικούς και έχει 200 μαθητές. Διαθέτει επίσης τάξη, εξοπλισμένη με ειδικά μέσα για μαθητές με ειδικές ανάγκες. Το σχολείο υλοποιεί πολλά εκπαιδευτικά και εξωσχολικά προγράμματα σε συνεργασία με την κοινότητα. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν μαθήματα σκακιού τα Σαββατοκύριακα, λέσχη ανάγνωσης βιβλίων και χορωδία για ενήλικες.