1ο Νηπιαγωγείο Βούλας

Έργα υποδομής
Για την εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας στην αυλή του Νηπιαγωγείου. 

Το 1ο Νηπιαγωγείο Βούλας είναι το παλαιότερο νηπιαγωγείο του Δήμου Βούλας. Σήμερα, το Νηπιαγωγείο εξυπηρετεί 50 παιδιά και απασχολεί 3 δασκάλους.