1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Εξοπλισμός

Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την καινούρια, ειδικά διαμορφωμένη σχολική βιβλιοθήκη του Σχολείου, η οποία παράλληλα θα εξυπηρετεί και τις αυξημένες ανάγκες του Σχολείου για χρήση νέων τεχνολογιών. 

Το 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας υποδέχεται πάνω από 430 μαθητές ανά έτος, και 40 περίπου καθηγητές στις εγκαταστάσεις του, που χτίστηκαν το 2006.