1ο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού, για το εργαστήριο του σχολείου.


Το 1ο Γενικό Λύκειο Ορεστιάδας ιδρύθηκε το 1976. Κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτό 200 μαθητές, ενώ απασχολούνται 23 εκπαιδευτικοί.