1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής και πρόσθετου  εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης ιδρύθηκε το 1986 και καλύπτει τις ανάγκες των τριών ΕΠΑ.Λ. της πόλης, καθώς και του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοζάνης.