1ο Επαγγελματικό Λύκειο Λαυρίου

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αναβάθμιση του εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής και για την αγορά εξοπλισμού του Εργαστηρίου Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου.   

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου ιδρύθηκε το 1980 και σε αυτό φοιτούν περίπου 300 μαθητές. Προσφέρει 7 τομείς ειδικοτήτων/σπουδών: Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Υγείας-Πρόνοιας, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Οχημάτων, και Δομικών Έργων.