1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πειραιά

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ειδικού εκπαιδευτικού, τεχνολογικού και εποπτικού υλικού.

Το 1ο Eιδικό Nηπιαγωγείο Πειραιά είναι ειδικό σχολείο για παιδιά (3 έως 7 ετών) από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, τα οποία παρουσιάζουν νοητικές και σωματικές δυσκολίες.