1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων - Επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Επισκευαστικές εργασίες και αγορά εξοπλισμού
Χρηματοδότηση με σκοπό την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών και την αγορά εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, η δωρεά αφορούσε (α) τη δημιουργία αίθουσας Πολυαισθητηριακής Αγωγής, (β) την ανακαίνιση της κουζίνας του σχολείου και την αγορά ηλεκτρικού εξοπλισμού, (γ) τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου, και (δ) την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου.

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων ιδρύθηκε το 1983 και δέχεται μαθητές ηλικίας 7-14 ετών, που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, με συνοδές  ιδιαιτερότητες στην ομιλία και συμπεριφορά. Σκοπός του σχολείου είναι να συμβάλλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών του, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στην κατάκτηση σχολικών γνώσεων, στην καθοδήγηση για αυτόνομη διαβίωση και κοινωνική ανάπτυξη, μέσα από μια δέσμη προγραμμάτων. Το σχολείο συστεγάζεται μαζί με άλλα τρία ειδικά σχολεία.