1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου.