1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης - Αγορά εξοπλισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

1ο ΕΕΕΕΚ Θέρμης

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του σχολείου.