173ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την υποστήριξη της αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το σχολείο, που ιδρύθηκε το 2004, φιλοξενεί 135 μαθητές και εργαζόμενους (12 από αυτούς σε μόνιμη θέση). Βρίσκεται στον Προμπονά/Άνω Πατήσια.