129ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Αγορά εξοπλισμού

Aγορά παιδαγωγικού υλικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού.

Το 129ο Νηπιαγωγείο Αθηνών βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Στο νηπιαγωγείο λειτουργούν δύο ολοήμερα τμήματα, ένα κανονικό τμήμα, καθώς και ένα τμήμα ένταξης με παιδιά που έχουν προβλήματα μάθησης, προσαρμογής, ομιλίας, κλπ. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών την ακαδημαϊκή χρονιά 2006-2007 ήταν 60. Τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο προέρχονται από οκτώ διαφορετικές χώρες.