´Ασυλο Ανιάτων - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

´Ασυλο Ανιάτων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
Eνίσχυση για κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Tο ´Ασυλο Ανιάτων ιδρύθηκε το 1893 και φιλοξενεί περισσότερα από 400 άτομα.