Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης

Χρηματοδότηση προγράμματος
Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα όρασης όλων των ηλικιών που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα. Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανεξάρτητη διαβίωση και την ψυχολογική υποστήριξη των εν λόγω ατόμων. Τα δύο παραπάνω θέματα είναι αλληλοσυνδεόμενα και οφείλουν να αντιμετωπίζονται παράλληλα, για τη μέγιστη αποδοτικότητα της προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων. Η ανεξάρτητη διαβίωση επιτυγχάνεται μέσω ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Η εκπαίδευση είναι εξατομικευμένη και προσαρμόζεται στην ηλικία, την κατάσταση της όρασης (μερική ή ολική απώλεια όρασης), τις ικανότητες και τις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε ατόμου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές περιλαμβάνει διάφορες ειδικές τεχνικές και την ανάπτυξη των άλλων αισθήσεων των συμμετεχόντων, στηρίζοντας την ανεξαρτησία των τυφλών ατόμων, και την ένταξή τους στην κοινωνία. Ενώ η παραπάνω εκπαίδευση είναι ζωτική για τα τυφλά άτομα, εξίσου σημαντικό είναι το θέμα της ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ίδια και τις οικογένειές τους, ειδικά υπό τις τρέχουσες συνθήκες της κρίσης, η οποία έχει καταστήσει την εν λόγω ομάδα ατόμων ακόμα πιο ευάλωτη. Το Πρόγραμμα Στήριξης Ατόμων με Προβλήματα Όρασης θα αναπτυχθεί σε δύο άξονες, βάσει των προτεραιοτήτων για τα τυφλά άτομα που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να εφαρμόσει μία ολιστική προσέγγιση, με τη συμμετοχή τριών οργανισμών. Ο πρώτος άξονας αφορά στην εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε θέματα προσανατολισμού, κινητικότητας και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, ενώ ο δεύτερος θα εστιάσει στην παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους.

Οι οργανισμοί που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα είναι: 
  1. Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών
  2. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 
  3. Φάρος Τυφλών Ελλάδος