General Hospital of Samos "St. Panteleimon" - Stavros Niarchos Foundation

General Hospital of Samos "St. Panteleimon"